Озеленяване

Озеленяване, затревяване и залесяване

Озеленяване

Нова визия за вашите градини и представителни площи чрез набор от дейности като: Затревяване, залесяване и декорация с храсти и растения. Алпинеуми, езерца и водни ефекти. Доставка и засаждане на едногодишни цветя. Изграждане на алеи, бордюри, пътеки и зелени паркинг настилки. Среща-разговор с ландшафтен специалист за препоръки и насоки в изготвяне на идеен проект. Проектиране. Цялостно изпълнение по ваш проект с пълно техническо и материално осигуряване в.т.ч. терасиране, поливни системи и дренажи. Интериорно озеленяване на резиденции, заведения и домове.

Фирмата осигурява пълно техническо и материално обслужване при изпълнение на цялостно озеленяване на паркове и градини. Озеленители от БОДЕ извършват облагородяване, реновация и първонално изграждане на озеленени площи по предварително зададен проект.

Клиентите ни са винаги взискателни относно финансовите аспекти по заданието, както и гаранцията за качество на крайния резултат. В стремежа си да задоволи нуждите на специален проект, БОДЕ предлага и поетапно изграждане на градини: Пример план на етапи за 2 до 3 години:

  • 1 година пролет – Разчистване на растителност, храсти и дървета
  • 1 година есен – Определяне на граници на градината, заграждане и обособяване
  • 2 година пролет – Доставка на почва или подравянване с обработка и торене на съществуваща
  • 2 година есен – Декорация с храсти, цветя и дървета
  • 3 година – Поливна система, Затревяване

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН 0877 165 740

УСЛУГИ