Exterior Design

Украсете живота си с нас!

Торове и препарати

Биотор от червен калифорнийски червей.
Висококачествен рафиниран биохумус.
Биохумусът увеличава плодородието на почвата, подобрява количеството на задържаната влага, биохумусът минимизира ветрова и водна ерозия. Температурата на почвата е моделирана, което прави растенията по-малко чувствителни на жега или студ.

Биохумусът освобождава бавно хранителни вещества, което им позволява да останат в почвата за период до пет години. Химически торове може да съдържа повече азот, фосфор и калий, но биохумусът позволява на тези и други хранителни вещества да бъдат усвоени от корените на растенията. Бавното освобождаване на хранителни вещества също така означава, че няма опасност от прекалено наторяване на растенията.
Разфасовки:

  • 1 литър.
  • 3 литра.
  • 5 литра.
  • 10 литра.
  • 25 литра.
  • 50 литра.
ПРОДУКТИ